flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
8-10.12.2011 - Prof. Uli Hareus w Klinice

W dniach 8-10 grudnia prof. Uli Hareus z Kliniki Laryngologicznej w Monachium odwiedził Klinikę poznańską.

Celem wizyty tego tak znanego laryngologa niemieckiego było wygłoszenie wykładu o możliwościach operacji rekonstrukcyjnych po zabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi. Przy udziale ok. 40 lekarzy poznańskich miała miejsce bardzo ciekawa dyskusja, pokazujaca doświadczenia polskie w konfrontacji z ogromnym materiałem operacyjnym z Monachium.

W drugim dniu wizyty wykonano wspólnie operację - buccopharyngectomię poszerzoną o częściową resekcję podstawy przedniego i środkowego dołu czaszki z ekspozycją syfonu tętnicy szyjnej wewnętrznej, trabki słuchowej, dołu skrzydłowo-podniebiennego i podskroniowego. Powstały ogromny ubytek tkankowy uzupełniono dwoma płatami wolnymi z przedramienia i z uda. Ta rozległa operacja ratująca pozwoliła na radykalne wycięcie nowotworu pierwotnie obejmującego gardło środkowe. Po dotychczasowym leczeniu nie uzyskano pełnej remisji, a chory miał bardzo znaczny szczękościsk i naciek zajmujacy m.in. połowę żuchwy. Operacja trwała 18 godzin i zakończyła się sukcesem terapeutycznym. Chory w dobrym stanie ogólnym i z ujemnymi marginesami w badaniu histopatologicznym śródoperacyjnym został wybudzony w ciągu 6 godzin.

W ostatnim dniu wizyty w Poznaniu prof Hareus zwiedził miasto, jak i zapoznał się z codzienną pracą Kliniki.

[.. do listy aktualności ..]

Ostatnich 5 aktualności:

21.06.2019
Przygotowania do Zjazdu OTOLOGIA 2019 oraz Konferencji SŁUCH NOWORODKA
13-14 maja 2019
Światowy Dzień Chirurgii Usznej LION
24.04.2019
1500 implantów ślimakowych wykonanych
18.04.2019
Wojciech Gawęcki - nowym docentem w Klinice
27 marca 2019
I Ogólnopolska Wideo Konferencja - Trójwymiarowa Chirurgia Głowy i Szyi - 3D w Otolaryngologii