flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
04.06.2013 - 20 lat programu leczenia głuchoty - 1000 implantów ślimakowych w Poznaniu

W dniu 4 czerwca odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia powstania Programu Leczenia Głuchoty Metodą Implantów Ślimakowych w Poznaniu i założenia 1000 wszczepów ślimakowych. W uroczystości tej uczestniczyło ponad 150 osób, w tym bardzo liczna grupa dostojnych gości: Wicewojewoda Wielkopolski, Wicemarszałek Wielkopolski, Wiceprezydent Miasta Poznania, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego NFZ, władze rektorskie i dziekańskie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, wielu kierowników klinik laryngologicznych w Polsce i samodzielnych pracowników w otolaryngologii (Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Zabrze, Lublin), ordynatorzy oddziałów otolaryngologicznych w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i innych miast.

Bardzo licznie stawili się pracownicy Kliniki Poznańskiej oraz Kliniki Foniatrii i Audiologii. Na sali obecna była grupa zaimplantowanych pacjentów z rodzinami oraz studenci kół naukowych działających przy Klinice. Niezwykle bogato reprezentowane były media.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pięknych posterów-fotografii zaimplantowanych osób. Z tej okazji przygotowano okolicznościowe wydawnictwo o historii programu poznańskiego implantów ślimakowych.

W części artystycznej uroczystości słuchaliśmy muzyki Krzysztofa Komedy - asystenta Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu w latach pięćdziesiątych.

Najbardziej zasłużone osoby w realizacji programu odebrały z władz regionalnych odznaczenia i wyróżnienia.

Uroczystość ta odbyła się w pięknie odrestaurowanym budynku starej drukarni (Concordia Design).

[.. do listy aktualności ..]

Ostatnich 5 aktualności:

21.06.2019
Przygotowania do Zjazdu OTOLOGIA 2019 oraz Konferencji SŁUCH NOWORODKA
13-14 maja 2019
Światowy Dzień Chirurgii Usznej LION
24.04.2019
1500 implantów ślimakowych wykonanych
18.04.2019
Wojciech Gawęcki - nowym docentem w Klinice
27 marca 2019
I Ogólnopolska Wideo Konferencja - Trójwymiarowa Chirurgia Głowy i Szyi - 3D w Otolaryngologii