flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
04.06.2013 - 20 lat programu leczenia głuchoty - 1000 implantów ślimakowych w Poznaniu

W dniu 4 czerwca odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia powstania Programu Leczenia Głuchoty Metodą Implantów Ślimakowych w Poznaniu i założenia 1000 wszczepów ślimakowych. W uroczystości tej uczestniczyło ponad 150 osób, w tym bardzo liczna grupa dostojnych gości: Wicewojewoda Wielkopolski, Wicemarszałek Wielkopolski, Wiceprezydent Miasta Poznania, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego NFZ, władze rektorskie i dziekańskie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, wielu kierowników klinik laryngologicznych w Polsce i samodzielnych pracowników w otolaryngologii (Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Zabrze, Lublin), ordynatorzy oddziałów otolaryngologicznych w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i innych miast.

Bardzo licznie stawili się pracownicy Kliniki Poznańskiej oraz Kliniki Foniatrii i Audiologii. Na sali obecna była grupa zaimplantowanych pacjentów z rodzinami oraz studenci kół naukowych działających przy Klinice. Niezwykle bogato reprezentowane były media.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pięknych posterów-fotografii zaimplantowanych osób. Z tej okazji przygotowano okolicznościowe wydawnictwo o historii programu poznańskiego implantów ślimakowych.

W części artystycznej uroczystości słuchaliśmy muzyki Krzysztofa Komedy - asystenta Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu w latach pięćdziesiątych.

Najbardziej zasłużone osoby w realizacji programu odebrały z władz regionalnych odznaczenia i wyróżnienia.

Uroczystość ta odbyła się w pięknie odrestaurowanym budynku starej drukarni (Concordia Design).

[.. do listy aktualności ..]

Ostatnich 5 aktualności:

1 października 2021
Nowa przewodnicząca Rady
16-18.08.2021
Wizyta gościa z Londynu
28.05.2021
Prezydent-elekt
2.4.2021
100-lecie KIiniki cd.
23.02.2021
29. Sesja chirurgii otolaryngologicznej LIVE