flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
12-13.08.2014 - Cztery rekonstrukcje krtani i tchawicy

W dniach 12-13.08.2014 r. w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej odbyły się 4 operacje rekonstrukcyjne z użyciem płatów okostnowo-kostnych z kości udowej. W operacjach uczestniczyli dwaj lekarze austriaccy Prof. Alexander Gaggl i dr Heinz Buerger.

Pierwszy pacjent miał usuniętego chrzęstniaka krtani z resekcją jednej płytki chrząstki tarczowatej, łuku chrząstki pierścieniowatej i części płytki. Po wykonaniu wzorca ubytku krtani utworzono odpowiedni płat z pęczkiem naczyniowym, którym zrekonstruowano ten duży ubytek krtaniowy.

Drugi pacjent to chory po częściowej operacji krtani z powodu raka, wykonywanej poza naszą Kliniką. Na skutek nieudanej resekcji chory następnie naświetlany, cały czas oddychał przez rurkę tracheotomijną. Po otwarciu szyi stwierdzono brak płytek chrząstki tarczowatej i przygotowany płat odtworzył właśnie ten rozległy fragment krtani.

Trzeci chory to przypadek raka krtani po hemilaryngektomii wykonywanej poza naszym ośrodkiem, u którego również nie udało się uzyskać światła krtani i dlatego oddychał cały czas przez rurkę tracheotomijną. Po otwarciu szyi stwierdzono brak jednej płytki chrząstki tarczowatej, którą uzupełniono odpowiednio przygotowanym płatem z mikrozespoleniami naczyniowymi.

Czwarty chory to przypadek zwężenia krtaniowo-tchawiczego po przedłużonej intubacji, u którego dokonano resekcji ściany przedniej i bocznej tchawicy na przestrzeni 3,5 cm z dolnym odcinkiem łuku chrząstki pierścieniowatej. Ten ubytek uzupełniono również płatem okostnowo-kostnym.

W każdym przypadku wielkość i kształt płata był dobierany indywidualnie.

To pierwszy raz w historii Kliniki, kiedy udało się nam wykonać w ciągu dwóch dni tak rozległe operacje rekonstrukcyjne operując równocześnie na 2 salach. Było to możliwe dzięki niezastąpionej pomocy lekarzy austriackich.

Operacjom tym towarzyszył duży rozgłos w licznych mediach krajowych.

[.. do listy aktualności ..]

Ostatnich 5 aktualności:

1 października 2021
Nowa przewodnicząca Rady
16-18.08.2021
Wizyta gościa z Londynu
28.05.2021
Prezydent-elekt
2.4.2021
100-lecie KIiniki cd.
23.02.2021
29. Sesja chirurgii otolaryngologicznej LIVE