flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
10-12.09.2015 - XVI Międzynarodowe Sympozjum ONKOLOGIA W OTOLARYNGOLOGII

W dniach 9-12.09.2015 r. odbyło się już XVI Międzynarodowe Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii", które zorganizowała Sekcja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ku naszej radości ostateczna liczba uczestników to 412 osób, które przewinęły się przez wszystkie dni trwania tego wydarzenia. Rozpoczęło się ono trzema kursami szkoleniowymi z udziałem 50 lekarzy i Prof. Cesare Piazza z Brescii.

W samym Zjeździe wzięło udział 21 najwybitniejszych specjalistów laryngologów i radioterapeutów z całego świata. Wystarczy podać takie nazwiska jak: Prof. Kerry Olsen z Mayo Clinic w Rochester, Prof. Kevin Harrington z Londynu czy Prof. Michael Baumann z Drezna. Wszyscy wygłosili 20-30 min. niezwykle ciekawe wykłady, którym towarzyszyła bardzo intensywna dyskusja. Była to prawdziwa uczta wiedzy laryngologicznej z zakresu onkologii. Pomiędzy tymi wykładami pojawiały się na ekranie 1-2 min. połączenia z salą operacyjną z pokazem operacji rekonstrukcyjnej z zastosowaniem płata z przedramienia. Dzięki zastosowaniu systemu medVC (medvc.eu) oraz współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jakość transmitowanego obrazu i dźwięku była perfekcyjna. Na drugiej sali operacyjnej trwała również pokazowa operacja częściowej laryngektomii z dojścia zewnętrznego (OPHL).

Oprócz wykładów i doniesień wolnych zorganizowano 3 sesje szkoleniowe pod nazwą "Konsylium - odpowiemy na każde pytanie", podczas których w sposób interaktywny rozwiązywano trudne przypadki kliniczne z zakresu nowotworów głowy i szyi. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Dodatkowo dla uczestników zjazdu odbyły się 4 panele w języku polskim.

Wspólnie z przedstawicielami NFZ przedyskutowano pierwsze doświadczenia - zalety i pułapki w stosowaniu zielonej karty DILO.

W drugim dniu Zjazdu odbyła się kolejna operacja rekonstrukcyjna z zastosowanie płata kostno-okostnowego z kości udowej. Uczestniczyło w niej 3 profesorów z różnych krajów europejskich.

Cały program Zjazdu był dostępny dla uczestników w smartfonach, co wzbudziło ogromne zadowolenie uczestników i bardzo ułatwiało odnalezienie szczegółów zjazdowych, jak i przekazywanie komunikatów. To już drugi raz, po zjeździe otologicznym w Toruniu, kiedy zastosowaliśmy to rozwiązanie, chyba jako pierwsi w Polsce.

W czasie Zjazdu odbyło się zebranie Rady Kierowników Uniwersyteckich Klinik Otolaryngologicznych w Polsce poświęcone zagadnieniom dydaktyki i aspektom etycznym w codziennej pracy samodzielnych pracowników nauki.

Drugim ważnym zebraniem było Walne Zgromadzenie Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Podsumowując cztery dni Zjazdu - to był bardzo pracowity czas, który dostarczył tak licznym uczestnikom niezwykle dużą porcję najnowszej wiedzy z zakresu onkologii laryngologicznej.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Prof. dr Małgorzata Wierzbicka z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, a jej zastępcami Prof. dr Piotr Milecki oraz Prof. dr Janusz Skowronek z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

[.. do listy aktualności ..]

Ostatnich 5 aktualności:

1 października 2021
Nowa przewodnicząca Rady
16-18.08.2021
Wizyta gościa z Londynu
28.05.2021
Prezydent-elekt
2.4.2021
100-lecie KIiniki cd.
23.02.2021
29. Sesja chirurgii otolaryngologicznej LIVE