flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Działalność Z historii Kliniki Pracownicy Struktura i kadra

Działalność Kliniki...

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii zapewnia pełną diagnostykę i leczenie większości patologii w obrębie Uszu, Nosa, Gardła, Krtani i Szyi oraz Podstawy Czaszki

Choroby uszu:

 1. Otoskleroza
 2. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego
 3. Głuchota i niedosłuch (implanty ślimakowe, BAHA, pniowe)
  Program implantów BAHA
 4. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
 5. Perlak
 6. Nowotwory ucha i kości skroniowej

Choroby nosa i zatok przynosowych

 1. Skrzywienie przegrody nosa
 2. Nawracające krwawienia z nosa
 3. Przewlekłe zapalenia zatok nosa i polipy nosa (operacje FESS)
 4. Nowotwory nosa i zatok przynosowych (leczenie endoskopowe w wybranych przypadkach)
 5. Naczyniako-włókniak młodzieńczy (leczenie endoskopowe w wybranych przypadkach)
 6. Płynotok nosowy

Choroby gardła i jamy ustnej

 1. Przewlekłe zapalenia migdałków
 2. Nowotwory języka, dna jamy ustnej migdałków podniebiennych (operacje rekonstrukcyjne z użyciem płatów uszypułowanych i wolnych z mikrozespoleniami naczyniowymi)

Choroby krtani i tchawicy

 1. Przewlekłe zapalenia krtani
 2. Nowotwory krtani (operacje oszczędzające w raku krtani)
 3. Brodawczaki krtani
 4. Zwężenia krtani i tchawicy (resekcja poprzeczna tchawicy z rekonstrukcją koniec do końca)
 5. Porażenia fałdów głosowych (operacje poszerzające szparę głośni - laser, laterofiksacja)
 6. Urazy krtani

Choroby szyi

 1. Kamica ślinianek
 2. Nowotwory ślinianek
 3. Torbiele szyi boczne i środkowe
 4. Guzy szyi (np. przerzuty nowotworowe)

Choroby podstawy czaszki (we współpracy z innymi specjalistami)

 1. Nerwiaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 2. Konflikty naczyniowo-nerwowe
 3. Guzy kości skroniowej
 4. Przyzwojaki
 5. Guzy masywu szczękowo-sitowego

Bezdech senny