flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Działalność Z historii Kliniki Pracownicy Struktura i kadra

Z HISTORII KLINIKI...

Antoni Stanisław Jurasz
Prof. Antoni S. Jurasz

Kiedy tuż po odzyskaniu niepodległości w roku 1919 powstaje Uniwersytet w Poznaniu, jednym z jego wydziałów był Wydział Lekarski kierowany przez dr Adama Wrzoska. I właśnie na tym wydziale dwa lata później zaczyna pracę Uniwersyteckie Ambulatorium Laryngologiczne, założone i kierowane przez Prof. Antoniego Stanisława Jurasza - byłego rektora i dziekana Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie - pierwszego Polaka, który uzyskał tytuł naukowy profesora laryngologii w Heidelbergu.

W 1923 roku Ambulatorium przeniesiono ze Szpitala Miejskiego przy ul. Podgórnej do pomieszczeń Szpitala Przemienienia Pańskiego, a także zmieniono nazwę na Poliklinikę dla Chorych na Gardło, Nos i Uszy. Kierownictwo objął Prof. Alfred Laskiewicz - uczeń Antoniego Jurasza, który praktykę zdobywał zagranicą. Dzięki jego zdolnościom organizacyjnym placówka ta po kilku latach należała do najlepiej zaopatrzonych w instrumentarium oddziałów laryngologicznych w Polsce.

W 1927 r. Klinikę przeniesiono do pomieszczeń przy ul. Fredry 7.

Szpital Kliniczny nr 2 w latach 20-tych
Szpital Kliniczny nr 2 w latach 20-tych
Prof. Aleksander Zakrzewski
Prof. Aleksander Zakrzewski
Budowa sali operacyjnej
Budowa sali operacyjnej

Rozwój Kliniki zahamował wybuch II Wojny Światowej. Po jej zakończeniu trzeba było stworzyć ją od podstaw - zadania tego podjął się Prof. Aleksander Zakrzewski - jej późniejszy kierownik do roku 1979. Początkowo siedzibą Kliniki był budynek przy ul. Matejki 60, a w 1950 roku przeniesiona została do obecnego jej miejsca w Szpitalu Klinicznym nr 2 przy ul. Przybyszewskiego 49.

Poprzez swoją działalność naukową i usługową Klinika stała się znanym ośrodkiem leczenia onkologicznego, leczenia usznopochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych i chorób swoistych górnych dróg oddechowych. Równolegle intensywnie rozwijała się audiologia i foniatria.

Inhalatorium
Inhalatorium
Pracownia foniatryczna
Pracownia foniatryczna
Pracownia RTG
Pracownia RTG

W 1979 roku kierownikiem Kliniki został Prof. Zygmunt Szmeja rozwijając jej główne kierunki działania, a mianowicie chirurgiczne leczenie nowotworów głowy i szyi oraz ich nowoczesną diagnostykę. W tamtych latach zapoczątkowano szeroką współpracę zagraniczną, głównie z ośrodkami niemieckimi i francuskimi, co zaowocowało wyjazdami do krajów Europy Zachodniej na szkolenia i staże naukowe oraz organizacją międzynarodowych kongresów i sympozjów. Zaczął się również intensywny rozwój mikrochirurgii usznej oraz badań z zakresu biologii molekularnej nowotworów. W roku 2000 kierownictwo Kliniki przejął Prof. Witold Szyfter.