flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Działalność Z historii Kliniki Pracownicy Struktura i kadra

PRACOWNICY...

Obecnie w Klinice zatrudnionych jest 2 profesorów, 5 docentów, kilkudziesięciu lekarzy, logopedów, psychologów i akustyków, ponad 60-osobowa grupa pielęgniarek, pracowników administracyjnych i niższego personelu.