flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Działalność 100 lat Kliniki Z historii Kliniki Pracownicy Struktura i kadra

STRUKTURA...

W skład Katedry wchodzą:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej z pracowniami: logopedyczną, psychologiczną, akustyczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i szumów usznych.

Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu - siedziba Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce (strona pracowni)