flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Działalność Z historii Kliniki Pracownicy Struktura i kadra

STRUKTURA...

W skład Katedry wchodzą:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej z 2 oddziałami, blokiem operacyjnym i poradnią przykliniczną

Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej z pracowniami: logopedyczną, psychologiczną, akustyczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i szumów usznych.

Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu - siedziba Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce (strona pracowni)