flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Postępy w chirurgii... Publikacje Badania naukowe Habilitacje, doktoraty Doktoraty honoris causa Współpraca

Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |


— 2016 —

vol. 15, nr 1

Rola makrofagów w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych - przegląd literatury
Aneta Nowicka, Małgorzata Leszczyńska, Mariusz Kaczmarek, Małgorzata Wierzbicka, Jan Sikora
str. 1-13

Postępowanie w zaawansowanym raku krtani - opis przypadku
Monika A. Sykutera, Krzysztof D. Piersiala, Maciej Szyfter, Maciej Tokarski, Małgorzata Wierzbicka
str. 14-17

Mięsak wrzecionowatokomórkowy masywu szczękowo-sitowego u 55-letniego pacjenta - opis przypadku
Marta Nowaczyk, Bartosz Mroczyk, Dorota Miętkiewska-Leszniewska, Joanna Gawęcka, Małgorzata Leszczyńska
str. 18-21

Kostniak zatok przynosowych u 53-letniego pacjenta - opis przypadku
Bartosz Mroczyk, Marta Nowaczyk, Dorota Miętkiewska-Leszniewska, Małgorzata Leszczyńska
str. 22-25

vol. 15, nr 2

Jakość głosu po rozległej chordektomii z powodu raka głośni
Jerzy G. Wójtowicz, Joanna Jackowska, Eugeniusz Szymiec, Marek Niewiarowicz
str. 27-30

Powikłania wewnątrz- i zewnątrzczaszkowe w przebiegu nawrotu perlaka - opis przypadku
Karolina Burda, Michalina Staśkiewicz, Wojciech Gawęcki, Joanna Szyfter-Harris, Jolanta Kociemba, Jerzy G. Wójtowicz, Joanna Jackowska
str. 31-33

artykuły dostępne są na serwerze Wydawnictwa Termedia:
termedia