flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Użytkowników Implantów Pomoc dla Życia Lepiej Słyszeć

Lepiej Słyszeć...

logo Lepiej Słyszeć Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu "Lepiej Słyszeć - Better Hearing"

Stowarzyszenie powołane zostało w 1994 r. w celu wspierania programu chirurgicznego leczenia głuchoty metodą wszczepów ślimakowych oraz innych nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: zakup sprzętu medycznego dla placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanie pomocy finansowej placówkom prowadzącym leczenie i rehabilitację otorynolaryngologiczną, wspiera badania naukowe. Ponadto organizuje sympozja, konferencje oraz prowadzi szkolenia podyplomowe w zakresie otolaryngologii.

Szkolenia dotyczą głównie postępowania z chorymi skarżącymi się na uporczywe szumy uszne oraz rehabilitacji osób zaimplantowanych wielokanałowym wszczepem ślimakowym. Łącznie uczestniczyło w nich około 700 lekarzy i logopedów z całej Polski.

Organizowane są tzw. "Dekady dla słuchu" - bezpłatne badania laryngologiczne i audiologiczne dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Stowarzyszenie bierze udział w prowadzeniu audycji popularno-naukowych propagujących profilaktykę zaburzeń słuchu oraz w opracowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących zaburzeń słuchu i ich leczenia.

Zorganizowano wspólnie z Panią Elżbietą Smorawińską pięć dużych koncertów charytatywnych, podczas których zebrano fundusze m.in. na wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej. Każdy z koncertów zgromadził około 1 tysięczną widownię, a gwiazdami ich byli: Krzysztof Penderecki, balet Braci Karamazow, Vanessa Mae, Maryla Rodowicz i Affabre Concinui.

Wspomaga działalność rehabilitacyjną osób ze wszczepem ślimakowym, wszczepem pniowym i innych chorych niesłyszących i niedosłyszycych.

W dniu 14 kwietnia 2013 r. zorganizowano koncert charytatywny światowej sławy pianisty Kevina Kennera.