flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Użytkowników Implantów Pomoc dla Życia Lepiej Słyszeć

Użytkowników Implantów Ślimakowych...

Stowarzyszenie Użytkowników Implantów Ślimakowych

W listopadzie 1995 roku założono Klub "Koala" skupiający osoby zaimplantowane wszczepem ślimakowym, ich rodziny oraz osoby wspierające.

W kwietniu 2001 roku, podczas kolejnego spotkania Klubu "Koala" podjęto decyzję o przekształceniu go w Stowarzyszenie Użytkowników Implantów Ślimakowych. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnej rehabilitacji i adaptacji społecznej osób z implantem ślimakowym oraz implantem pniowym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: zrzeszanie osób zaimplantowanych i ich przedstawicieli ustawowych; reprezentowanie osób zaimplantowanych wobec placówek służby zdrowia, kas chorych i innych instytucji finansujących świadczenia zdrowotne, centralnych i terenowych organów władzy i administracji państwowej i samorządowej; zgłaszanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do organizowania wszechstronnego systemu niesienia pomocy osobom zaimplantowanym; popularyzowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu i w inny sposób wiedzy na temat problemów oraz rzeczywistych możliwości psychicznych i fizycznych osób głuchych i niedosłyszących, w szczególności osób zaimplantowanych; pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów życiowych.

Stowarzyszenie wydaje swój biuletyn informacyjny oraz organizuje regularne spotkania swoich członków i zaproszonych gości. Zrzesza około 300 osób z całej Polski.