flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Koło naukowe Materiały English Division Wydział Nauk o Zdrowiu Oddział Stomatologii Wydział Lekarski

Dla studentów - Oddział Stomatologii...

Seminaria / pliki Egzaminy Ćwiczenia Wykłady Informacje

zaktualizowano: 2017-08-28

KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII

Organizacja i nadzór nad ćwiczeniami:
Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka
KATEDRA I KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII

Nadzorujący ćwiczenia i seminaria:
Dr hab. med. Alicja Sekula

Prowadzący ćwiczenia: 1. Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka
2. Dr hab. med. Jerzy Wójtowicz
3. Dr med. Jacek Banaszewski
4. Dr hab. med. Małgorzata Leszczyńska
5. Dr hab. med. Maciej Wróbel
Miejsce ćwiczeń: sala seminaryjna Kliniki Otolaryngologii - suterena (obowiązuje odzież i obuwie ochronne)
Czas trwania ćwiczeń: Oddział Stomatologii 8:00-10:15
Oddział Stomatologii 11:00-13:15
Rozkład ćwiczeń:
IV rok studiów
grupa 3 06.11.-17.11.2017
grupa 1 04.12.-15.12.2017
grupa 2 21.05.-01.06.2017
Zalecane podręczniki: A. Zakrzewski - Otolaryngologia Kliniczna
S. Iwankiewicz - Otolaryngologia
W. Becker - Choroby uszu, nosa i gardła
H.G. Benninghaus - Otolaryngologia
G. Janczewski - Konsultacje otolaryngologiczne

Program ćwiczeń: ikona PDF [.. Tutaj można pobrać program ćwiczeń w formacie PDF ..]
I TYDZIEŃ
Poniedziałek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.00-8.45 Zagadnienia kliniczne: nieżyt trąbki słuchowej, zapalenie ucha zewnętrznego, ostre zapalenie ucha środkowego i jego powikłania
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie ucha: oglądanie i badanie palpacyjne, otoskopia
Zagadnienia praktyczne: otoskopia, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, kateteryzacja, płukanie ucha, paracenteza, antrotomia
9.45-10.15 Zajęcia na oddziałach klinicznych (omówienie chorych, zbieranie wywiadów, dokładne badanie chorych), na sali operacyjnej, w poradni przyklinicznej
Wtorek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne: przewlekłe zapalenie ucha środkowego i powikłania, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, otoskleroza
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - otoskopia, badanie ruchomości błony bębenkowej, badanie lupą Siegla
zagadnienia praktyczne: antromastoidektomia, operacja radykalna, tympanoplastyki, stapedektomia, kochleostomia, otalgia, wszczep ślimakowy, drenaż wentylacyjny
9.45-10.15 Zajęcia na oddziałach klinicznych, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Środa
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, krwawienia z nosa, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, nowotwory nosa i zatok przynosowych
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - oglądanie i badanie palpacyjne, wziernikowanie - rynoskopia przednia i środkowa
zagadnienia praktyczne: endoskopia nosa, tamponada nosa przednia i tylna, FESS, operacja Caldwell-Luca, punkcja zatoki szczękowej
9.45-10.15
Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Czwartek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, anginy i ropień okołomigdałkowy, nowotwory jamy ustnej i gardła, zmiany w jamie ustnej w chorobach ogólnoustrojowych
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie jamy ustnej i części ustnej gardła, badanie palpacyjne zewnętrzne, oglądanie
zagadnienia praktyczne: nakłucie i nacięcie ropnia okołomigdałkowego, tonsillectomia
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Piątek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne: przerost migdałka gardłowego, nowotwory części nosowej gardła, bezdech senny, trudności w oddychaniu przez nos, grupy węzłów chłonnych
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie części nosowej gardła - wziernikowanie - rynoskopia tylna
zagadnienia praktyczne: odciągnięcie podniebienia miękkiego, adenotomia, palpacja węzłów chłonnych
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
II TYDZIEŃ
Poniedziałek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - rak krtani i stany przedrakowe, tracheotomia, konikotomia, tracheopunkcja, ostra duszność krtaniowa
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie krtani - oglądanie z zewnątrz, badanie palpacyjne zewnętrzne, wziernikowanie krtani - laryngoskopia pośrednia, pozycja Killiana, oglądanie bocznych ścian krtani
Zagadnienia praktyczne: laryngoskopia, direktoskopia, laryngektomia całkowita, laryngektomia częściowa, rekonstrukcyjna, laryngofissura, zabiegi laserowe w obrębie krtani
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Wtorek - audiologia w otolaryngologii
8.00-8.30 Seminarium (dr hab. med. A. Sekula)
Audiologia jako dziedzina zajmująca się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń słuchu; rola lekarza rodzinnego we wczesnej diagnostyce zaburzeń słuchu; czynniki ryzyka w niedosłuchach czuciowo-nerwowych; model badania audiologicznego; jakościowa i ilościowa ocena ubytku słuchu; topodiagnostyka uszkodzenia słuchu
8.30-9.15 Szczegółowa ocena narządu słuchu
9.15-9.30 Przerwa
9.30-10.15 Badanie układu przedsionkowego
Środa - foniatria w otolaryngologii
8.00-8.30 Seminarium (dr hab. med. B. Wiskirska-Woźnica)
Foniatria jako specjalność zajmująca się fizjologią i patologią procesu komunikatywnego; rola lekarza rodzinnego w zaburzeniach głosu i mowy; fizjologiczny rozwój głosu; cechy głosu normalnego; badanie narządu głosu; ocena subiektywna i obiektywna głosu; fizjologiczny rozwój mowy i języka, etapy i czynniki warunkujące prawidłowy rozwój, ocena czynności narządu mowy, postępowanie foniatryczno-logopedyczne w zaburzeniach mowy
8.30-9.15 Zaburzenia mowy - demonstracja pacjentów i badanie foniatryczne
9.15-9.30 Przerwa
9.30-10.15 Zaburzenia głosu, głos i mowa po laryngektomii całkowitej
Czwartek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - nowotwory ślinianek, kamica ślinianek, ciała obce w otolaryngologii, guzy szyi
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - powtórzenie i utrwalenie całości badania laryngologicznego
zagadnienia praktyczne: esofagoskopia, bronchoskopia, tracheoskopia, bronchoskopia dolna, metody obrazowania w otolaryngologii
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Piątek
8.00-8.30 Podsumowanie cyklu ćwiczeń
8.30-9.30 Zagadnienia kliniczne - biologia molekularna w otolaryngologii, urazy w ORL
9.30-10.15 Sprawdzian wiadomości