flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Koło naukowe Materiały English Division Wydział Nauk o Zdrowiu Oddział Stomatologii Wydział Lekarski

Dla studentów - WNoZ...

Ratownictwo niestacjonarne Ratownictwo stacjonarne

Ratownictwo medyczne - stacjonarne - program zajęć

 1. Seminarium:
  1. prezentacja stany nagłe w Otorynolaryngologii.
  2. Wizyta na oddziale. (obowiązkowe fartuchy)
  3. Omówienie stanów nagłych aktualnie hospitalizowanych w Klinice.
  4. Stany nagłe u pacjentów po leczeniu operacyjnym (krwawienie po tonsillektomii, krwiak szyi z dusznością, duszność po ekstubacji.

 2. Ćwiczenia pierwsza tura.
  1. Wizyta na oddziałach
  2. Omówienie praktycznych aspektów zaopatrzenia krwawienia z nosa (tamponada przednia, tylna, cewnik Foley’a, endoskopowe zaopatrzenie tętnicy klinowo-podniebiennej, embolizacja, podwiązanie dużych naczyń na szyi.
  3. Repozycja kości nosa (kiedy, jak, co po operacji, powikłania)
  4. Ciało obce w ORL (jama ustna gardło i przełyk; ciało obce drzewa tchawiczo-oskrzelowego, ciała obce u dzieci, ciała obce wprowadzone umyślnie)
  5. Tracheotomia (klasyczna i przez skórna, Konikotomia, intubacja).
  6. Wizyta w ambulatorium

 3. Ćwiczenia druga tura
  1. Wizyta na oddziałach
  2. Duszność – przygotowują studenci – różnicowanie duszności – omówienie.
  3. Ropień około migdałkowy – diagnostyka , postępowanie, powikłania , zalecenia po ustąpieniu fazy ostrej.
  4. Ropowica szyi - diagnostyka , postępowanie.
  5. Powikłania zewnątrz- i wewnątrzczaszkowe zapaleń ucha
  6. Powikłania oczodołowe i wewnątrzczaszkowe zapaleń zatok
  7. Wizyta w ambulatorium.

Na zajęciach obowiązują fartuchy i obuwie ochronne.

ikona PDF prezentacja - stany nagłe w otolaryngologii